Solarium examples

Results found: 29

(showing 1 to 25)
AUTHOR SHORT-TITLE PLACE YEAR INFO

Fasciculus myrre

Den Haag, Hugo Jansz van Woerden, 1519
Den Haag1519

Fasciculus myrre, dit is een sonderlinge devote materie, van die passie ons heeren Jhum Christi

Antwerpen, Jan I van Ghelen, 1540
Antwerpen1540

Fasciculus myrre

Antwerpen, Jan I van Ghelen, [1527]
Antwerpen1527

Fasciculus myrre

Antwerpen, Willem Vorsterman, [1527]
Antwerpen1527

Fasciculus myrre

Antwerpen, Hansken van Liesvelt, [1537]
Antwerpen1537

Fasciculus myrre

Antwerpen, Heyndrick Peetersen van Middelburch, 1538
Antwerpen1538

Fasciculus myrre. Dit is een sonderlinge devote materie van die passie onse heeren Jhesus Christi

Antwerpen, Symon Cock, 1539
Antwerpen1539

Fasciculus myrre, dit is een sonderlinge devote materie, vande passie ons heren Jesu Christi

Antwerpen, Heyndrick Peetersen van Middelburch, 1540
Antwerpen1540

Fasciculus myrre. Dit is een sonderlinge devote materie van die passie onse heren Jhesus Christi

Antwerpen, Willem Vorsterman, 1504-44
Antwerpen1504

Fasciculus myrre. Hier beghint een sonderlinge ende devote materie van die passie ons heeren Jesus Christi

Antwerpen, Symon Cock voor Roelant Bollaert, 1572-78
Antwerpen1572

Fasciculus myrre

Antwerpen, Willem Vorsterman, [1535]
Antwerpen1535

Fasciculus myrre, een sonderlinge devote materie van die passie ons heren Jesu Christi

Antwerpen, Heyndrick Peetersen van Middelburch, [1537]
Antwerpen1537

Fasciculus myrre

Antwerpen, Willem Vorsterman, 1534
Antwerpen1534

Hier beghint een nieu devoot boecxken van myrre, hoe een mensche hem selven sal reguleren te leven ende te sterven

Antwerpen, Jan II van Ghelen, 1569
Antwerpen1569

Fasciculus myrre

Antwerpen, Jacob van Liesvelt, 1543
Antwerpen1543

Fasciculus myrre, dit is ee sonderlinge devote materie vade passie ons heren Jesu Christi

Leiden, Peter Janszoon, 1546
Leiden1546

Fasciculus mirre: hier beghint een seer sonderlinghe ende devote materie van die Passie ons heren Jhesu Cristi, gheheten (Dat busselkij...

Delft, Hugo Jansz van Woerden, 1517
Delft1517

Fasciculus myrre, dit is een sonderlinge devote materie van die passie ons heren Jesus Christi

Leiden, Peter Janszoon, 1554
Leiden1554

Fasciculus myrre, dit is een sonderlinge devote materie van die passie ons heren Jesus Christi

Leiden, Dierick Gerridt Horst voor Peeter van Keerberghen (Antwerpen), 1565
Leiden1565

Fasciculus myrre, dat is een sonderlinge ende devote materie van die bitter passie ende liden ons liefs heeren Jesu Cristi

Antwerpen, Symon Cock voor Roelant Bollaert, 1526
Antwerpen1526

Fasciculus. Hier beghint een seer sonderlinghe ende devote materie van die passie ons heren Jhesu Cristi gheheten dat busselkijn of dat...

Antwerpen, Henrick Eckert van Homberch, 1518
Antwerpen1518

Fasciculus mirre. Hier begint een seer sonderlinge ende devote materie van die passie ons heren Jhesu Cristi geheten dat busselkijn of ...

Antwerpen, Willem Vorsterman, 1519
Antwerpen1519

Fasciculus myrre, een sonderlinge devote materie van die passie Jesu

Antwerpen, Heyndrick Peetersen van Middelburch, 1520-49
Antwerpen1520

Fasciculus myrre: dit is een sonderlinge devote materie, van die passie ons heere Jhesu Christi geheeten (dat busselkijn, oft dat bonde...

Antwerpen, Symon Cock, 1529
Antwerpen1529

Fasciculus myrre: dit is een sonderlinge devote materie van die passie ons heren Jesu Christi, gheheeten dat busselkijn, ofte dat bonde...

Antwerpen, Willem Vorsterman, 1543
Antwerpen1543

Results found: 29

(showing 1 to 25)