Solarium examples

Results found: 18

(showing 1 to 25)
AUTHOR SHORT-TITLE PLACE YEAR INFO

Parakletike

Venezia, in aedibus Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio & fratres impensis ac cura Andrea Cunadis, 1522
Venezia1522

Triodion

Venezia, in aedibus Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio & fratres impensis ac cura Andrea Cunadis, 1522
Venezia1522

Septembrios

Venezia, per Stefano Nicolini da Sabbio ad instantia di Damiano Santa Maria, 1526
Venezia1526

Noembrios

Venezia, per Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio & fratres sumptu & requisitione Damiano Santa Maria, 1527
Venezia1527

Oktobrios

Venezia, in aedibus Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio & fratres impensis Damiano Santa Maria, 1527
Venezia1527

Iannovarios

Venezia, per Stefano Nicolini da Sabbio sumptu & requisitione Damiano Santa Maria, 1533
Venezia1533

Parakletike

Venezia, per Stefano Nicolini da Sabbio sumptu Girolamo Giraldi & Damiano Santa Maria, 1538
Venezia1538

Triodion

Venezia, in aedibus Stefano Nicolini da Sabbio impensis Damiano Santa Maria & Girolamo Giraldi, 1538
Venezia1538

Stichera psallomena meni aprillio kariti tes eklamparotates arches

Venezia, Bartolomeo Zanetti : Andrea Spinelli, 1548
Venezia1548

Stichera psallomena meni martio chariti tes eklamporotates arches

Venezia, Bartolomeo Zanetti : Andrea Spinelli, 1548
Venezia1548

Anthologion tou holou eniautou plousiotaton

[Venezia, Valeris Vasileios, 1550-1559]
Venezia1550

Hieron Evangelion

Venezia, Andrea Spinelli : Vasileios Valeris, 1550
Venezia1550

Pentekostarion. To paron biblion etupothe.Enetiesi meta polles epimeleias kai diorthoseos. Kai periekei pleista troparia, idiomela kano...

Venezia, Andrea & Giacomo Spinelli, 1552
Venezia1552

Hieron Evangelion

Venezia, para Iakobou Giacomo Leoncini, 1575
Venezia1575

Anthologion tou holou eniautou plousiotaton

Venezia, en oikia men Cristoforo Zanetti, 1578
Venezia1578

Triodion

Venezia, para Giacomo Leoncini, 1580
Venezia1580

Hieron Evangelion

Venezia, para Ioannes Aliprandos : Gregorios Malaxos, 1586
Venezia1586

Anthologion tou holou eniautou plousiotaton

Venezia, Pietro Zanetti : Giorgios Blastos, 1593
Venezia1593

Results found: 18

(showing 1 to 25)