Bacci, Andrea

Tabula seu rota proprietatum occultarum et scala ab intimis ad supernas earum causas

Roma, Tipografia Gabiana, 1592

811836

Bacci, Andrea

Tabula seu rota proprietatum occultarum et scala ab intimis ad supernas earum causas

Roma, Tipografia Gabiana, 1592

Roma

1592

Broadsheet

ff. [1]

u.e. acpe ru,& a-S. (S) 1592 (R)

USTC 811836
EDIT 16 3834

Bologna (It), Biblioteca universitaria