Bavorynský z Bavoryně a Vlčího Pole, Benedikt

Knijha tato gest o Prawem Naboženstwij Křestianskem. Skrze Bratra Benesse Baworynskeho dobre paměti

Prostějov, Jan starší Olivetský z Olivetu: Michalec, Martin, 1543

567626

Bavorynský z Bavoryně a Vlčího Pole, Benedikt

Knijha tato gest o Prawem Naboženstwij Křestianskem. Skrze Bratra Benesse Baworynskeho dobre paměti

Prostějov, Jan starší Olivetský z Olivetu: Michalec, Martin, 1543

Prostějov

1543

4o

ff. XXIX

USTC 567626