Fasciculus mirre

Fasciculus myrre, dit is een sonderlinge devote materie van die passie Jesu Christi, geheeten dat busselkijn, oft dat bondelken van myrre

Antwerpen, Peeter van Keerberghen, 1565

409608

Fasciculus mirre

Weynsen, Mathias

Fasciculus myrre, dit is een sonderlinge devote materie van die passie Jesu Christi, geheeten dat busselkijn, oft dat bondelken van myrre

Antwerpen, Peeter van Keerberghen, 1565

Antwerpen

1565

8o

ff. [224]

NB 12132
USTC 409608

Antwerpen (Be), Ruusbroecgenootschap