Rederijkerskamer

Refereynen int vroede, op de vraghe, wat dier ter waerelt meest fortse verwint. Int Zotte, op de vraghe wat volck ter waerelt meest zotheyt tooght. Vertooght binnen Ghendt, 20.04.1539

Gent, Joos Lambrecht, 1539

402963

Rederijkerskamer

Refereynen int vroede, op de vraghe, wat dier ter waerelt meest fortse verwint. Int Zotte, op de vraghe wat volck ter waerelt meest zotheyt tooght. Vertooght binnen Ghendt, 20.04.1539

Gent, Joos Lambrecht, 1539

Gent

1539

8o

ff. [110]

A-N8 O6

NB 26333
USTC 402963

University of Gent

Den Haag (Nl), Koninklijke Bibliotheek
Gent (Be), Centrale Bibliotheek van de Universiteit Gent Gent 179
Leiden (Nl), Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Leiden (Nl), Universiteitsbibliotheek