Franciscus, St

Den wijngaert van Sinte Franciscus vol schoonre historien, legenden, ende duechdelijcke leeringhen allen menschen seer profijtelijck

Antwerpen, Henrick Eckert van Homberch, 1518

402931

Franciscus, St

Den wijngaert van Sinte Franciscus vol schoonre historien, legenden, ende duechdelijcke leeringhen allen menschen seer profijtelijck

Antwerpen, Henrick Eckert van Homberch, 1518

Antwerpen

1518

2o

ff. [4] CCCCxviij [6]

a4 A-Z6 &6 AA-EE6 FF4 GG-ZZ6 A-T6 U8 AA6 BB4 CC-DD6

000002 - a1=a2 a2 t$go - 1b1 A a : 1b2 2Z3 $ghest - 2b1 A1 t$aen$ : 2b2 U4 otien$ - 2b1 2A1 e$thoont : 2b2 2D3 aet$der$he

NB 12468
USTC 402931
STCN 381317986

Nijhoff & Kronenberg 2208

University of Gent

's-Hertogenbosch (Nl), Rijksarchief
Amsterdam (Nl), Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Amsterdam (Nl), Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam
Antwerpen (Be), Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Stadsbibliotheek) B 13434:1ste ex. [C2-514 e]
Antwerpen (Be), Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Stadsbibliotheek) B 13434:2de ex. [C2-515 e]
Antwerpen (Be), Minderbroeders
Antwerpen (Be), Museum Plantin-Moretus
Antwerpen (Be), Ruusbroecgenootschap RG 1099 B 8
Antwerpen (Be), Stadsbibliotheek
Berlin (De), Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz
Brugge (Be), Grootseminarie
Bruxelles (Be), Bibliothèque royale/ Koninklijke Bibliotheek
Cambridge (UK), University Library
Den Haag (Nl), Koninklijke Bibliotheek 1084 B 6
Den Haag (Nl), Koninklijke Bibliotheek 227 A 8
Den Haag (Nl), Museum Meermanno
Dublin (Ie), Trinity College
Edinburgh (UK), National Library of Scotland
Enkhuizen (Nl), Bibliotheek Westerkerk (now in Enkhuizen (Nl), Librye)
Gent (Be), Centrale Bibliotheek van de Universiteit Gent Her 2234
Gent (Be), Centrale Bibliotheek van de Universiteit Gent Rés. 1115
Gent (Be), Minderbroedersklooster
Groningen (Nl), Bibliotheek der Rijksuniversiteit uklu EE- 'EP 2
Haarlem (Nl), Stadsbibliotheek
Haren (Nl), Kl. Capucijnessen
Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA (USA) Typ 530.18.405
Köln (De), Universitäts- und Stadtbibliothek
København (Dk), Det Kongelige Bibliotek
Leiden (Nl), Koninklijk Penningkabinet
Leiden (Nl), Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Leiden (Nl), Universiteitsbibliotheek
Leuven (Be), Katholieke Universiteit, Bibliotheek Faculteit der Godgeleerdheid ALMA_DS71140623340001471
London (UK), British Library 475.e.6.
London (UK), British Library 4827.f.16.
Megen (Nl), Minderbroedersklooster
Middelburg (Nl), Provinciale Bibliotheek Zeeland (on deposit at the Zeeuwse Bibliotheek)
New York, NY (USA), Pierpont Morgan Library PML 23192
Oxford (UK), Bodleian Library
Strasbourg (Fr), Bibliothèque publique et universitaire E.12.489
Toronto (Ca), Thomas Fisher Rare Book Library of the University of Toronto
Utrecht (Nl), Museum Catharijneconvent
Venray (Nl), Minderbroedersklooster
Weert (Nl), Minderbroeders
Wittem (Nl), Redemptoristen klooster
Woerden (Nl), Minderbroedersklooster