Gent

Dese voorghaende wapenen zyn die wapenen vanden edelen porters van Ghendt alzo zij van hauts tijden in schepenen bouck staen

Gent, Pieter de Keysere, 1524

402895

Gent

Dese voorghaende wapenen zyn die wapenen vanden edelen porters van Ghendt alzo zij van hauts tijden in schepenen bouck staen

Gent, Pieter de Keysere, 1524

Gent

1524

Broadsheet

ff. [3]

Broadsheet

NB 13115
USTC 402895

Gent (Be), Centrale Bibliotheek van de Universiteit Gent