Bianchi, Giovanni Paolo di

Nieuwe instructie ende bewijs der looffelijcker consten des rekenboecks ende rekeninghe te houdene nae die Italiaensche maniere: allen cooplieden, rentmeesteren, tollenaren, assijsmee steeren, zeer nut ende profytelijck

Antwerpen, Gillis Coppens van Diest: vid. Jan Ypmyn [=Anne Swinters], 1543

400709

Bianchi, Giovanni Paolo di

Ympyn Christoffels, Jan

Nieuwe instructie ende bewijs der looffelijcker consten des rekenboecks ende rekeninghe te houdene nae die Italiaensche maniere: allen cooplieden, rentmeesteren, tollenaren, assijsmee steeren, zeer nut ende profytelijck

Antwerpen, Gillis Coppens van Diest: vid. Jan Ypmyn [=Anne Swinters], 1543

Antwerpen

1543

2o

ff. 20 [2] 11 [22] 23 [18] 9 [1]

A-C6 D4 a4 b6 c4 -︠3`︠SUP`6 4`︠SUP`4 2a-d6 5-︠7`︠SUP`6 8`︠SUP`4 3a-b6 (lacks c4, 2a1, 3a1, 3b6, blank?)

154302 - b1 A.2. n.$Ca : b2 D.3. rote

NB 3695
USTC 400709
STCN 336457839

Antwerpen (Be), Stadsbibliotheek
Bruxelles (Be), Bibliothèque royale/ Koninklijke Bibliotheek LP 3426 C
New York, NY (USA), Columbia University, Butler Library MONTGOM 422 Y62